Shop Online 689 chuyên phân phối sim 3G 2015 giá rẻ cho điện thoại di động, sim 3G giá rẻ cho máy tính bảng smartphone.

Sim Data 3G MobiFone Nghe Gọi 18Gb.
- Giá chỉ có 199,000đ.
      
- Cộng (1,5Gb & 30,000đ)/tháng x 12 tháng.
- Tổng 18Gb data & 360,000đ tiền nghe gọi.
- Sim 3G mobifone 11 số nhắn tin nghe gọi được.
- Sim không bảo lưu dung lượng thừa tháng cũ.
- Điều kiện mỗi tháng bị trừ 30,000đ vào TKC.

Sim 3G Data Vinaphone Nghe Gọi 12Gb.
- Giá chỉ có 199,000đ.
      
- Cộng (1Gb & 30,000đ)/tháng x 12 tháng.
- Tổng 12Gb data & 360,000đ tiền nghe gọi.
- Sim 3G mobifone 10 số nhắn tin nghe gọi được.
- Sim không bảo lưu dung lượng thừa tháng cũ.
- Điều kiện mỗi tháng bị trừ 25,000đ trong TKC.

Sim Data 3G MobiFone Nghe Gọi 36Gb.
- Giá chỉ có 250,000đ.
      
- Cộng (3Gb & 30,000đ)/tháng x 12 tháng.
- Tổng 36Gb data & 360,000đ tiền nghe gọi.
- Sim 3G mobifone 11 số nhắn tin nghe gọi được.
- Sim không bảo lưu dung lượng thừa tháng cũ.
- Điều kiện mỗi tháng bị trừ 50,000đ trong TKC.

Sim 3G Data Vinaphone Nghe Gọi 36Gb.
- Giá chỉ có 260,000đ.
      
- Cộng (3Gb & 40,000đ)/tháng x 12 tháng.
- Tổng 36Gb data & 480,000đ tiền nghe gọi.
- Sim 3G mobifone 10 số nhắn tin nghe gọi được.
- Sim không bảo lưu dung lượng thừa tháng cũ.
- Điều kiện mỗi tháng bị trừ 60,000đ trong TKC.