Sản Phẩm Bán CHẠY Sim Data 3G Mobifone Trọn Gói 6 Tháng.
- Giá Liên Hệ
- Sim 3G mobifone không giới hạn dung lượng sử dụng hàng tháng.
- Sim 3G trọn gói dùng trọn gói 6 tháng không cần nạp tiền duy trì.
- Mỗi tháng được 4Gb đầu tốc độ 3,5G, sau đó tốc độ chạy ở 2,75G.
- Tốc độ luôn duy trì ổn định đọc báo, lướt web, xem film thoải mái.
- Chỉ cần mua 1 lần và cứ thế dùng trọn gói thoải mái trong 6 tháng.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Sản Phẩm Bán CHẠY Sim Data 3G Mobifone Trọn Gói 12 Tháng.
- Giá Liên Hệ
- Sim 3G mobifone không giới hạn dung lượng sử dụng hàng tháng.
- Sim 3G trọn gói dùng trọn gói 12 tháng không cần nạp tiền duy trì.
- Mỗi tháng được 5Gb đầu tốc độ 3,5G, sau đó tốc độ chạy ở 2,75G.
- Tốc độ luôn duy trì ổn định đọc báo, lướt web, xem film thoải mái.
- Chỉ cần mua 1 lần và cứ thế dùng trọn gói thoải mái trong 12 tháng.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

<> Sim 3G Data MobiFone Gói DK 30Gb.
      
- Giá Liên Hệ
- Sim 3G dùng gói đăng ký 5000/1Gb/ngày.
- Data được dùng trong 24H từ lúc đ/ký.
- Sim 3G mobifone 11 số, nghe gọi được.
- Sim không cộng dồn data của ngày cũ.
+ Điều kiện 3G mobifone:
- Mỗi lần đ/ky thành công bị trừ 5000đ.
- Đăng ký hoặc hủy gói tùy ý chủ động.

<> Sim Data 3G Mobifone Tổng 30Gb.
      
- Giá Liên Hệ
- Kích hoạt có ngày 3Gb data sử dụng.
- Mỗi tháng cộng tiếp 2,5Gb x 11 tháng.
- Sim 3G 11 số nghe gọi nhắn tin được.
- Sim 3G mobifone không bảo lưu data.
+ Điều kiện 3G mobifone:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30.000đ.
- Tiền nạp bị trừ khi gia hạn khuyến mại.
<> Sim 3G Data MobiFone Tổng 12Gb.
      
- Giá Liên Hệ
- Sim 3G mỗi tháng cộng 1Gb x 1 năm.
- Tổng 12Gb data trong 1 năm sử dụng.
- Sim 3G 11 số, không nghe gọi được.
- Sim 3G mobifone không cộng dồn data
+ Điều kiện 3G mobifone:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 20.000vnđ.
- Tiền nạp không bị trừ khi trả khuyến mại.

<> Sim Data 3G Mobifone Tổng 36Gb.
      
- Giá Liên Hệ
- Kích hoạt có ngay 7Gb data sử dụng.
- Mỗi tháng cộng tiếp 7Gb x 11 tháng.
- Sim 3G 11 số, nhắn tin nghe gọi được.
- Sim 3G mobifone không bảo lưu data.
+ Điều kiện 3G mobifone:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 70.000vnđ.
- Tiền nạp bị trừ khi gia hạn khuyến mại.