Bán sim 3G cho iPad Mini-Air. Sim 3G cho iPad 4 của Viettel.

Quý khách mua sim 3G của shop Online689 sẽ được giao sim miễn phí - cắt sim miễn phí tại Hà Nội & Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Shop Online 689
Sim 3g cho iPad mobifone loại 6Gb.
      
<> Giá chỉ có: 99,000vnđ/sim.
- Mỗi tháng cộng 500Mb x 12 tháng.Tổng 6Gb.
- Sim 3g 11 số chỉ nhắn tin, không nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 10,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.

Sim 3g mobifone cho iPad loại 18Gb.
      
<> Giá chỉ có: 199,000vnđ/sim.
- Mỗi tháng cộng 1,5Gb x 12 tháng. Tổng 18Gb.
- Mỗi tháng cộng thêm 30,000đ nghe gọi x 12 tháng.
- Sim 3g 11 số nhắn tin, nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.

Sim 3g ipad của mobifone loại 36Gb.
      
<> Giá chỉ có: 250,000vnđ/sim.
- Mỗi tháng cộng 3Gb x 12 tháng. Tổng 36Gb.
- Mỗi tháng cộng thêm 30,000đ nghe gọi x 12 tháng.
- Sim 3g 11 số nhắn tin, nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 50,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.

Sim 3g vinaphone cho iPad loại 36Gb.
      
<> Giá chỉ có: 260,000vnđ/sim.
- Khuyến mại 3Gb khi kích hoạt.
- Cộng tiếp 3Gb & 40,000đ x 12 tháng. Tổng 36Gb.
- Sim 3g 10 số nhắn tin, nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 60,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.
--------------------------
Sim 3g cho iPad mobifone loại 12Gb.
      
<> Giá chỉ có: 180,000vnđ/sim.
- Mỗi tháng cộng 1Gb x 12 tháng. Tổng 12Gb.
- Sim 3g 11 số chỉ nhắn tin, không nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 20,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.

Sim 3g ipad của mobifone loại 23Gb.
      
<> Giá chỉ có: 199,000vnđ/sim.
- Tháng đầu có sẵn 2,4Gb sử dụng ngay.
- Từ tháng thứ 2 mỗi tháng cộng 1,8Gb x 12 tháng.
- Sim 3g 11 số nhắn tin, nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 30,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.

Sim 3g ipad của vinaphone loại 24Gb.
      
<> Giá chỉ có: 180,000vnđ/sim.
- Khuyến mại 2Gb khi kích hoạt.
- Cộng tiếp 2Gb x 12 tháng. Tổng 24Gb.
- Sim 3g 11 số chỉ nhắn tin, không nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 35,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.

Sim 3g vinaphone cho iPad loại 48Gb.
      
<> Giá chỉ có: 329,000vnđ/sim.
- Khuyến mại 4Gb khi kích hoạt.
- Cộng tiếp 4Gb x 12 tháng. Tổng 48Gb.
Sim 3g 11 số chỉ nhắn tin, không nghe gọi được.
- Tốc độ max 7,2Mbs, cước phát sinh 200đ/Mb.
<> Điểu kiện:
- Mỗi tháng nạp 1 thẻ tối thiểu 70,000đ.
- Tiền nạp bị trừ tại thời điểm cộng khuyến mại.
--------------------------